Archiwalne artykuły:

Utrata przydatności towarów a odliczenie podatku VAT

Powrót do listy artykułów

2012.06.09 Autor: Robert Mrówka

Przekazanie towarów do utylizacji nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności tej nie można bowiem uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7, ani też za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zatem czynność tę, należy uznać za niepodlegającą ww. ustawie, co powoduje, iż nie wymaga ona dokumentowania fakturą VAT

"Pytanie podatnika: Czy od przekazanych do utylizacji towarów, wyprodukowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży, należy naliczyć i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT należny)?"
...
"Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą przedmiotem, której jest między innymi produkcja pozostałej odzieży dzianej, sprzedaż detaliczna, hurtowa odzieży i obuwia, oraz sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych. Jest zarejestrowany jako podatnik Vat czynny. W bieżącym roku zamierza dokonać utylizacji towarów (odzieży), które utraciły swoją wartość handlową. W/w towary zostały wyprodukowane w latach 2006 r. do 2009 r. Utylizacji Wnioskodawca dokona w związku z następującym zdarzeniem: są to towary, które się nie sprzedały i zalegają w magazynie na tyle długo, że utraciły swoją wartość handlową."
...
"W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, należy zgodzić się z Podatnikiem, iż przekazanie przez Niego towarów do utylizacji nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności tej nie można bowiem uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7, ani też za świadczenie usług przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zatem czynność tę, wykonaną przez Wnioskodawcę, należy uznać za niepodlegającą ww. ustawie, co powoduje, iż nie wymaga ona dokumentowania fakturą VAT."

Interpretacja indywidualna z dnia 22.05.2012 r., sygn. IPPP3/443-488/12-2/BH - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie