Archiwalne artykuły:

Czy odliczyć VAT od auta kupionego na raty?

Powrót do listy artykułów

Autor: Robert Mrówka

Kupiłem samochód osobowy pick-up na firmę. Samochód kupiony jest na raty. Czy przysługuje mi pełny odpis VAT?

Tak.

W związku z zakupem takiego samochodu na raty przysługuje pełne odliczenie VAT, ale trzeba pamiętać, że przepisy przewidują wykonanie dodatkowych badań technicznych, potwierdzonych zaświadczeniem oraz zamieszczenie odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni przysługuje uprawnienie do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pod warunkiem jednak, że będą one wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Fakt nabycia samochodu na raty nie ogranicza ani nie modyfikuje tego uprawnienia w żaden sposób. Ograniczenie takie wynikać będzie jednak z okoliczności innego rodzaju. Otóż w przypadku nabycia samochodów osobowych, podobnie jak w przypadku innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia jedynie 60 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu, nie więcej jednak niż 6000 zł.

Może się okazać również, że podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia kwoty VAT w pełnej wysokości. Będzie to jednak uzależnione od spełnienia warunków z art. 86 ust. 4 pkt 1-7 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT). Dokumentami potwierdzającymi spełnienie jednego z wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT wymogów będą łącznie: zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz dowód rejestracyjny z odpowiednią adnotacją, którą wydział komunikacji zamieści na podstawie wspomnianego zaświadczenia. Pamiętać przy tym należy o konieczności złożenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia jego kopii we właściwym urzędzie skarbowym. Choć samo niedopełnienie tego obowiązku nie jest obwarowane utratą prawa do odliczenia VAT, to jednak narazić może podatnika na sankcje karne skarbowe za nieterminowe złożenie informacji podatkowej.

Fakt zaliczenia samochodu osobowego do grupy pojazdów spełniających wyspecyfikowane w ustawie wymogi kreuje uprawnienie podatnika do pełnego odliczania VAT od nabywanych do jego napędu paliw. Z kolei niemożność zaliczenia takiego samochodu do żadnej z grup pojazdów uprzywilejowanych przez ustawodawcę spowoduje, że podatek ten nie będzie podlegał odliczeniu, tym samym będzie mógł jednak stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Natomiast co do możliwości odliczenia VAT od innych wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodu osobowego - nie ma ograniczeń w tym względzie. Co prawda odliczeniu nie podlega VAT od nabytych lub importowanych części składowych, wykorzystanych do wytworzenia m.in. samochodów osobowych zaliczonych następnie do środków trwałych, jednak bezdyskusyjne jest, że zakup części celem dokonania naprawy czy modernizacji jest czym innym niż zakup celem wytworzenia. Zatem ograniczenie to nie ma zastosowania do opisywanej sytuacji.

Podstawa prawna:

- Art. 86 ust. 4 pkt 1-7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).