Archiwalne artykuły:

Czy można skorzystać z ulgi meldunkowej, mając dwa mieszkania?

Powrót do listy artykułów

Autor: Robert Mrówka

Posiadam na własność mieszkanie spółdzielcze. Otrzymałam drugie mieszkanie w spadku. Czy można posiadać na własność inną nieruchomość, a mimo to w otrzymanym w spadku mieszkaniu zameldować się na 12 miesięcy i uzyskać ulgę meldunkową?

Tak.

Fakt posiadania innej nieruchomości mieszkalnej pozostaje bez wpływu na uprawnienie do skorzystania z ulgi meldunkowej.

Przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej nie zawiera w swojej treści żadnych dyspozycji co do ewentualnej niemożności skorzystania z ulgi w razie posiadania innej substancji mieszkaniowej. Jedynymi warunkami, jakie należy w tym przypadku spełnić, by uwolnić się od obowiązku zapłaty podatku, są:   

Nakładanie na podatników innych warunków, których niespełnienie skutkowałoby utratą prawa do skorzystania z ulgi, wykraczałoby poza ustanowione regulacje prawne. 


PODSTAWA PRAWNA 

- Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).