Archiwalne artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z archiwum artykułów.


Zmiany w fakturowaniu od 01 stycznia 2013 r.

W okresie od 1.1.2013 r. do 31.12.2013r. będą obowiązywały obecne przepisy i reguły w zakresie terminów wystawiania faktur VAT. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

Czytaj więcej...

13.01.2013 Autor: Robert Mrówka


Zmiany w podatkach w roku 2013

W dopiero co rozpoczętym roku podatkowym zafundowano nam nieco zmian w podatkach, przy czym niestety niektóre zmiany mają rewolucyjny charakter i jednocześnie nie są korzystne dla nas jako przedsiębiorców - przygotowaliśmy w naszej kancelarii dla Państwa kilka kluczowych informacji na temat rzeczonych zmian.

Czytaj więcej...

13.01.2013 Autor: Robert Mrówka


Utrata przydatności towarów a odliczenie podatku VAT

Przekazanie towarów do utylizacji nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności tej nie można bowiem uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7, ani też za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zatem czynność tę, należy uznać za niepodlegającą ww. ustawie, co powoduje, iż nie wymaga ona dokumentowania fakturą VAT

Czytaj więcej...

2012.06.09 Autor: Robert Mrówka


Spółka komandytowo-akcyjna - sposób na uniknięcie podatku dochodowego?

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 11 maja 2012r. (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125) potwierdził stanowisko wyrażone w uchwale NSA, że akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego od kwoty uzyskanej dywidendy i to dopiero w rozliczeniu za okres jej otrzymania. Ma to ten praktyczny skutek, iż spółki komandytowo-akcyjne mogą uniknąć opodatkowania podatkiem dochodowym całości lub znacznej części swoich dochodów.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Umorzenie zaległych składek ZUS

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten przewiduje umorzenie przez ZUS niezapłaconych składek przedsiębiorców na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009r. Umorzeniem mają być objęte także należne od tych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy odliczyć VAT od auta kupionego na raty?

Kupiłem samochód osobowy pick-up na firmę. Samochód kupiony jest na raty. Czy przysługuje mi pełny odpis VAT?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy żona może przejąć firmę?

Czy żona może przejąć firmę? Prowadzę działalność gospodarczą w branży komputerowej (sprzedaż komputerów i akcesoriów komputerowych). Oprócz tego mam umowę o pracę, która według prawa nie zezwala mi na dalsze prowadzenie działalności. Chciałbym przerejestrować firmę na żonę. Jakich czynności muszę dopełnić? Co z kasą fiskalną, którą miałem do tej pory - czy przechodzi ona na osobę, na którą przerejestrowuje firmę? Co ze środkiem trwałym, jakim jest samochód, który jest na firmę? Czy w ogóle firmę może przejąć żona?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Licząc limit, dodajemy wszystkie przychody

Przedsiębiorcy, których obroty przekroczyły w ubiegłym roku 3 mln 22 tys. zł, muszą założyć księgi rachunkowe.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Dokumentowanie wydatków paragonami a możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów

W przypadku, kiedy na okoliczność poniesienia wydatku dysponujemy jedynie paragonem pojawia się problem, ponieważ dokument taki nie zawiera w swojej treści danych nabywcy.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Opodatkowanie darowizn podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem od towarów i usług

Podatek od towarów i usług. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy pracodawca musi dowozić pracowników?

Pracuję jako kadrowa w firmie, która świadczy usługi budowlane. Pracownicy budowlani wykonują swoją pracę w różnych miejscowościach powiatu, w zależności od wygranego przetargu. Na umowie mają wpisane miejsce wykonywania pracy w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba firmy. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić tym pracownikom transport na teren budowy?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Dla ustalenia kosztów podatkowych ważna jest wartość remanentów

Urząd skarbowy, sprawdzając rzetelność księgi podatkowej w rozliczonych kosztach, ma prawo uwzględniać wartości remanentu początkowego i końcowego.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy można skorzystać z ulgi meldunkowej, mając dwa mieszkania?

Posiadam na własność mieszkanie spółdzielcze. Otrzymałam drugie mieszkanie w spadku. Czy można posiadać na własność inną nieruchomość, a mimo to w otrzymanym w spadku mieszkaniu zameldować się na 12 miesięcy i uzyskać ulgę meldunkową?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy zaliczka na PIT wpływa na wysokość pensji?

Jaką dostanę kwotę netto z wynagrodzenia o pracę przy 12 tys. zł brutto. Czy ta kwota zmieni się po kilku miesiącach, gdy będę przekraczać próg 19, 30, 40 proc. skali PIT?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy zagraniczna renta podlega PIT w Polsce?

Mieszkam w Polsce, ale po zmarłym mężu otrzymuję rentę wdowią z ubezpieczenia niemieckiego - Deutsche Rentenversicherung. Również córka otrzymuje rentę z tego samego źródła oraz rentę z ubezpieczenia obowiązkowego tzw. Betriebsrente wypłacaną dla mnie i dla córki z Kommunale Versorgungskasse fur Westfalen Lippe. Czy muszę rozliczyć się z podatku w Polsce?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy w Polsce rozlicza się zarobki holenderskie?

Na okres wakacyjny wyjechałam do Holandii (lipiec-październik). Pracę uzyskałam przez holenderskie biuro pośrednictwa pracy. Obecnie pracuję w Polsce. Czy w zeznaniu rocznym mam obowiązek wykazywać moje dochody osiągnięte w Holandii?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Paragon trzeba uzupełnić o dane nabywcy

Dokonując zakupów na rzecz przedsiębiorstwa często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy sama okoliczność zakupu nie może być udokumentowana we właściwy sposób. Przykładowo po wydaniu paragonu sprzedawca nie chce wystawić faktury VAT. Dlaczego?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy kaucje podlegają VAT?

Nie. Zgodnie z generalną zasadą kaucje nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jednak w przypadku zaliczenia kaucji na poczet zapłaty obowiązki w VAT powstaną.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy od najmu trzeba płacić VAT?

Tak Rygorom VAT z tytułu najmu podlegać będzie każdy z małżonków lub jeden z nich zależnie od dokonanego przez nich wyboru.

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Przejazdy taksówką a księga podatkowa

Czy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą zaliczać do kosztów wydatki na taksówkę udokumentowane tylko paragonem fiskalnym? Jak udokumentować taki wydatek? Czy takie samo stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy kurs do przeliczenia faktury zależy od rozliczeń?

Wystawiam fakturę za materiały dla kontrahenta z UE. Jaki kurs do przeliczenia powinnam przyjąć: kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury, czy może to być kurs banku, z którego usług korzystam (kurs sprzedaży z dnia wystawienia faktury)? Czy kurs do przeliczenia faktury zależy od rozliczeń?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy odpisy amortyzacyjne wpływają na podatek?

1 kwietnia 2007 r. wynajęłam mieszkanie (kupione dziesięć lat temu). Nie prowadzę działalności gospodarczej. Chcę rozliczać się z podatku na zasadach ogólnych. Aby faktycznie uniknąć podatku z wynajmu, postanowiłam amortyzować to mieszkanie, przyjmując za wartość początkową tej amortyzacji - wartość z wyceny tej nieruchomości (amortyzacja na dziesięć lat - 10 proc. w skali roku). Co to znaczy zrobić wpis do ewidencji środków trwałych? Czy odpisy amortyzacyjne będą miały wpływ na ewentualny podatek, który musiałabym zapłacić, gdybym musiała sprzedać mieszkanie np. za trzy lata?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Nowy 19-proc. PIT przy sprzedaży nieruchomości jest teraz płacony tylko od różnicy?

Czy dobrze zrozumieliśmy, że nowy 19-proc. PIT przy sprzedaży nieruchomości jest teraz płacony tylko od różnicy kupno-sprzedaż?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka


Czy radca prawny nalicza VAT?

Oprócz wynagrodzenia za obsługę prawną plus 22 proc. VAT radcy prawnemu przyznano dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 proc. kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od dłużnika na rzecz spółki. Radca prawny, fakturując na spółkę zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie zasądzonej, dolicza 22 proc. VAT. Czy jest to prawidłowe?

Czytaj więcej...

Autor: Robert Mrówka